English Site SİTEDE ARAMA
MÜYAP ÜYE LİSTESİ
Yazıcı Uyumlu Sayfa
Yapımcı Belgesi Başvurusu

BİR YIL SÜRELİ GEÇİCİ YAPIMCI BELGESİ BAŞVURUSU:

 

 

Müzik eseri içeren yapımları gerçekleştirmek üzere, Bir Yıl Süreli Geçici Yapımcı Belgesi almak  isteyen gerçek ve tüzel kişiler öncelikle, MÜ-YAP’a aşağıdaki dilekçe örneği ve ekleriyle birlikte nitelik belgesi almak üzere müracaat edeceklerdir.

Başvuruda bulunan firmaların faaliyet konuları arasında müzik yapımcılığı yapmak ve bu çerçevede Ses Kaseti, CD üretimi, çoğaltımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek vb. hususların bulunması gerekmektedir.

Sözkonusu nitelik belgesinin tahsisi için Meslek Birliğimizin aşağıda belirtilen hesabına 100 TL tutarındaki hizmet bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun ibrazı gerekmektedir.

 

Bir Yıl Süreli Geçici Yapımcı Belgesi almak  için gerekli belgeler

 

·         Dilekçe örneği için tıklayınız.

·         Yapımcı bilgi formu için tıklayınız.

·         Taahhütname için tıklayınız.

·         Banka bilgileri için tıklayınız.

 

Evraklarını tamamlayan aday yapımcılar, bir dilekçe ile bu dilekçenin ekine koyacakları MÜ-YAP’tan alınan nitelik belgesi, faaliyet belgesi, bilgi formu ve taahhütname belgeleriyle Yapımcı Belgesi ve Kodu almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne başvurabileceklerdir.

 

Telif Hakları Genel Müdürlüğü

Anafartalar Cad. No:67 Ulus / ANKARA

Tel: 0312 310 00 26 / 0312 310 07 73   Faks: 0312 309 07 79

 

 

YAPIMCI BELGESİ HAKKINDA :

 

·          Bir yıl süreli geçici yapımcı belgesine sahip firmaların bir yıl içerisinde iki adet yapım yapamamaları durumunda belgeleri süresiz yapımcı belgesine çevrilmez. Son olarak bir kez daha bir yıl süreli geçici yapımcı belgesi alabilirler.

·          Bir yıl içerisinde iki adet yapım gerçekleştirilmesi, bunları içeren materyallere alınan bandroller ile diğer iletim biçimlerini gösteren belgelerin ibrazı üzerine, yapımcı kodu aynı kalmak koşuluyla sürekli hale çevrilir.

·          Yapımcı belgesi faaliyetin devam ettiğinin belgelenmesi durumunda beş yılda bir yenilenir.

·          Yapımcılar adres ve faaliyet değişikliklerini otuz gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.